पश्चिम महाराष्ट्र मधील पहिले डोळ्याचे कॅन्सर व प्लास्टिक शस्त्रक्रिया केंद्र
नकली डोळा बसविणे (दुसऱ्या डोळ्यासारखा हुबेहुब दिसणारा)
खाली आलेली पापणीचे उपचार (टोसिस सर्जरी)
डोळ्यावर आलेली वाढ किंवा मांस वयानुसार आलेले पापणीचे आजार डोळ्याभोवतीच्या हाडांचे फ्रेंक्चर